Prof. Dr. Yüksel GÖKTAŞ

Bilimsel Dergilerdeki Görevler

Nerede Ne Ne Zaman
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (Educational Sciences: Theory & Practice) Alan Editörü 2014 Ağustos-2019 Ocak  
Liberal Düsünce Dergisi Egitim-Piyasa ve Devlet Konulu Kış 2008 Sayı Editorü, 13(49). 2008
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education and  Teaching) Bilim Kurulu Üyesi 2014’ten itibaren
Eğitim ve Gelecek Dergisi (Journal of Educatıon and Future) Yayın ve Danışma Kurulu Üyesi, Alan Editörü 2012’den itibaren
Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi Yayın ve Danışma Kurulu Üyesi 2012’den itibaren ilgili sayılarda görülebilir
Eğitim & Bilim Hakem 2012’den itibaren ilgili sayılarda görülebilir
Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi Hakem 2012’den itibaren ilgili sayılarda görülebilir
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Hakem 2010’dan itibaren ilgili sayılarda görülebilir
Computers & Education Hakem 2010’dan itibaren ilgili sayılarda görülebilir
Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking Hakem 2009’dan itibaren ilgili sayılarda görülebilir