Prof. Dr. Yüksel GÖKTAŞ

Proje Deneyimi

No Projenin Adı Süresi Görevi Alınan Kurum Bütçesi (TL)
P21 Teaching in Higher education Effectively via Eye-tracking 2019 Ekim-Dvm. Araştırmacı Erasmus+ 238.000 Euro
P20 Atatürk Üniversitesi’nde Akademisyenler Arasında Proje Kültürünün Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması 2014 Eylül-Aralık 2016 Araştırmacı TÜBİTAK 1000- 114K489 185.480
P19 Mobil Öğrenme Materyallerinin Tasarlanması ve Geliştirilmesi Süreci İle İlgili Öğretmen Adaylarının Görüşleri 2014 Aralık-2015 Aralık Araştırmacı Atatürk Üniversitesi BAP 90.000
P18 Ters-Yüz Edilmiş Sınıflar Öğretim Yönteminin Öğretmen Eğitiminde Kullanılması ve Değerlendirilmesi 2014 Nisan –Ekim 2015 Yürütücü Atatürk Üniversitesi BAP 15.000
P17 Zihinsel engelli öğrencilerin tablet bilgisayarı kullanarak sosyal yaşam becerilerinin geliştirilmesi 2013 Ocak –  Dvm. Yürütücü Atatürk Üniversitesi BAP 9.000
P16 Artırılmış gerçeklik teknolojisinin eğitimde kullanımı 2013 Ocak –  Dvm. Yürütücü Atatürk Üniversitesi BAP 9.000
P15 Kış sporlarına olan ilgi ve farkındalık üzerine 3 boyutlu sanal ve çoklu ortamlarin etkisi [Effects of 3D virtual and multimedia environment on interest and awareness of winter sports] 2012 Nisan – 2014 Nisan Yürütücü TÜBİTAK 1001-111K516 223.000
P14 Etkileşimli Tahta Uygulamalarının Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminde Etkin Kullanımının Araştırılması 2012-2014 Yürütücü Atatürk Üniversitesi BAP 20.000
P13 F@TİH Projesi Pilot Çalışmaları  Değerlendirme Ekibi 2012 Şub. – 2012 Eylül Danışman /Bölge Değ. Koordinatörü MEB – EĞİTEK
P12 F@TİH Projesi Hizmet İçi Eğitim Modülü Akademik Danışman 2011 Mart- 2011 Ağus. Danışman /Hizmet İçi Eğitim Gelişt. Komisyonu MEB – EĞİTEK
P11 Atatürk Üniversitesi Sanal Kampüsünün Oluşturulması 2011-Dvm. Yürütücü Atatürk Üniversitesi BAP 15.000
P10 Atatürk Üniversitesi Blog Servisinin Kurularak Yaygınlaştırılması 2011-Dvm. Yürütücü Atatürk Üniversitesi BAP 20.000
P9 Bilişim teknolojilerinin ilköğretimde kullanımına yönelik sorunlar ve çözüm önerileri: 2005- 2011 karşılaştırmalı durum 2011-2012 Yürütücü Eğitim Araştırmaları Geliştirme Dairesi Başkanlığı, MEB, ANKARA
P8 Blogların Bir Karma Öğrenme Ortamı Olarak Öğretmen Eğitimine Entegrasyonu 2009-2010 Yürütücü Atatürk Üniversitesi BAP 20.000
P7 Türk Eğitim Teknolojileri Araştırmalarındaki Eğilimler 2009-2010 Yürütücü Atatürk Üniversitesi BAP 63.000
P6 Kriminal Laboratuvar Hizm. Elekt. Performans Yönetimi Destekli Öğrenen Org. Yapılandırılması 2008-2009 Araştırmacı TÜBİTAK 1007-KAMAG-107G037
P5 Öğretmen Eğitiminde Teknolojinin Etkin Kullanımı 2007-2008 Yürütücü Atatürk Üniversitesi BAP 10.000
P4 PBL LIMA Projesi (Dr. Peggy A. Ertmer ve Dr. Krista D. Glazevski’nin yürütücülüğünde Donna Jones, Anne Ottenbreit-Leftwich ve Kelly Collins ile birlikte çalışılmıştır) 2005-2006 Araştırmacı Purdue University
P3 Expert-Novice Projesi. (Dr. Peggy A. Ertmer, ve Dr. Donald A. Stepich yürütücülüğünde Cindy S. York, Ann Stickman, Xuemei (Lily) Wu ve Stacey Zurek ile birlikte çalışılmıştır.) 2006-2007 Araştırmacı Purdue University
P2 Service Learning (Dr. Krista Glazevski ve William C. Oakes yürütücülüğünde Glen Coulthard ve Ann Stickman ile birlikte çalışılmıştır) 2005-2006 Araştırmacı National Science Foundation (NSF) & Purdue University
P1 Bilişim Teknolojilerinin Eğitim Fakültelerindeki Durumu (Doç. Dr. Zahide Yıldırım yürütücülüğünde çalışılmıştır.) 2004-2006 Araştırmacı DPT-ODTÜ/BAP