Prof. Dr. Yüksel GÖKTAŞ

Türkiye Ulusal Bildiriler

 1. Göktaş, Y. (2002). Bilişim sektöründe eleman açığı: Mevcut durum ve çözüm önerileri. VIII. “Türkiye’de Internet” Konferansı, 19-21 Aralık 2002, İstanbul.  <http://inet-tr.org.tr/inetconf8/bildiri/93.doc>
 2. Goktas, Y. (2004). Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Ideolojik Konjonktürün Egitim’e Etkisi [The Effects of the Ideological Conjuncture on Educational Policies from the Tanzimat (1839) to the Republic 1923]. IV. Siyaset Bilimciler ve Hukukçular Kongresi 9 – 10 Ekim, 2004, Sivas. (in Turkish).
 3. Göktaş, Y., Yıldırım, Z. & Yıldırım, S. (2006). Bilişim teknolojilerinin öğretmen eğitimi ile bütünleştirilmesi sürecinde eğitim fakültelerinin durumu: Eğitim fakültesi dekanlarının görüşleri [Status of ICT in schools of teacher education during integration process: Deans’ views]. 15. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı (pp.338-339),13-15 Eylül 2006, Muğla.
 4. Yeşildağ, F., Akçay, A., Varışoğlu, B., Bayrak, N., Baran, M., Aydın, G., Bayram, Ö., Kutu, H., Sözbilir, M., & Göktaş, Y. (2010). Ülkemizde eğitim bilimleri alanındaki araştırmalar ve eğilimler: Bir içerik analiz çalışması. Paper presented at the 9. Ulusal fen bilimleri ve matematik eğitimi kongresi, İzmir.
 5. Küçük, S., Arpacık, Ö., Yıldırım, G., Aydemir, M., Reisoğlu, İ., Telli, E., & Göktaş, Y.,  (2010). Ülkemizde Eğitim Teknolojileri Çalışmaları: Bir İçerik Analizi. 9. Ulusal fen bilimleri ve matematik eğitimi kongresinde sunulan sözlü bildiri İzmir.
 6. Baydaş, Ö., Göktaş, Y., & Tatar, E. (2010). Matematik öğretiminde geogebra. 9. Matematik sempozyumu, Trabzon.
 7. Baydaş, Ö., Göktaş, Y., & Tatar, E. (2010). Geogebra’yla matematik: Temel katkıları ve muhtemel sınırlılıkları bir dinamik geometri yazılımı: GEOGEBRA. 9. Ulusal fen bilimleri ve matematik eğitimi kongresinde sunulan poster bildiri İzmir.
 8. Baydaş, Ö., Göktaş, Y., & Tatar, E. (2010). Öğretmen adaylarinin bakışıyla geogebra ile matematik öğretimi. 9. Ulusal fen bilimleri ve matematik eğitimi kongresinde sunulan poster bildiri İzmir.
 9. Arpacık, Ö., Kurşun, E., & Göktaş, Y. (2013, Eylül). LCD Panelli Etkileşimli Tahtanın Özel Eğitim Uygulama Okullarında Kullanımı. Engelsiz Bilişim Sempyumu, İstanbul.
 10. Turan, Z., Karakus, T., & Göktaş, Y. (2013). İnternet güvenliği konusunda yapılabilecekler. 1. Çocuk ve Bilgi Güvenliği Kongresi, 7-9 Kasım 2013, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 11. Küçük, S., Kapakin, S., & Göktaş, Y. (2014). Mobil Artırılmış Gerçeklikle Anatomi Öğreniminin Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi. 8. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresinde sunulan poster bildiri, İstanbul, Türkiye.
 12. Küçük, S., Kapakin, S., & Göktaş, Y. (2014). Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Mobil Cihazları Kullanım Durumları ve Mobil Öğrenmeye Yönelik Görüşleri. 8. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresinde sunulan poster bildiri, İstanbul, Türkiye.
 13. Küçük, S., Kapakin, S., & Göktaş, Y. (2014). Anatomi Eğitiminde Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi. Anatomi Günleri 2014 sempozyumunda sunulan poster bildiri, Erzurum, Türkiye.
 14. Yılmaz, R. M., Baydaş, Ö., Göktaş, Y. (2016). Okul Öncesi Eğitim için Sihirli Oyuncaklar.  Eğitimde İyi Örnekler Konferansı. İstanbul, Türkiye.