Prof. Dr. Yüksel GÖKTAŞ

Türkiye Uluslararası Bildiriler

 1. Yildirim, S., Temur, N., Kocaman, A. & Goktas, Y. (2004). What makes a good LMS: An analytical approach to assessment of LMSs. In Proceedings of 5th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (pp. 125-130). ITHET 2004. 31th May – 2nd June 2004, İstanbul, Türkiye. [SSCI]  <http://ieeexplore.ieee.org/ielx5/9391/29802/01358150.pdf?arnumber=1358150>
 2. Orenturk, B., Goktas, Y., & Bulu, S. T. (2004). What construct constructivism: Moving from the theory to application. In Proceedings of 5th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (pp. 342-347). ITHET 2004. İstanbul, Türkiye. [SSCI] <http://ieeexplore.ieee.org/ielx5/9391/29802/01358192.pdf?arnumber=1358192>
 3. Demirel, T., Duman, D., İncesu, S., & Göktaş, Y. (2008). Using blogs (weblogs) in higher education:Toys or tools. Kuzu. A, Odabaşı. F, Kurt. A.A, Kabakçı. I, Erişti, S.D (Eds), VIII. International Educational Technology Conference (pp.1114-1117). Eskişehir, Turkey. http://ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008/219.doc
 4. Şekerci, A. R., Kurban, B., Çimen, N., Kızıltaş, E., Turan, S., Demirci, T., Başçı, Z., & Göktaş, Y. (2008). Öğretim teknolojilerinin eğitim fakültelerindeki durumu: Öğrenci görüşleri. Kuzu. A, Odabaşı. F, Kurt. A.A, Kabakçı. I, Erişti, S.D (Eds), VIII. International Educational Technology Conference (pp.109-114). Eskişehir,Turkey. http://ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008/17.doc
 5. Sadi, S., Tosun, C., Demirel, T., Arpacık, O., Topu, F. B., Taşlıbeyaz, E., Yolcu, H., Çolak, A., & Göktaş, Y. (2008). Öğretim teknolojilerinin öğretmen eğitiminde kullanımı: öğretim elemanlarının görüşleri. Kuzu. A, Odabaşı. F, Kurt. A.A, Kabakçı. I, Erişti, S.D (Eds), VIII. International Educational Technology Conference (pp.1026-1030). Eskişehir, Turkey. http://ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008/200.doc
 6. Demirel, T. & Göktaş, Y. (2009). Blogların öğretmen adaylarının algıları ve bilişim teknolojileri yeterliklerine etkileri. 3th International Computer & Instructıonal Technologies Symposium (pp.730-734). 7-9 Ekim, Trabzon, TURKEY. http://bots2009.org
 7. Bahçekapılı, E., Baydaş, Ö., Göktaş, Y., & Okumuş, H. İ. (2009). Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Ortamında Webquest Modelinin Kullanılmasının BÖTE 2. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi ve Ortamın Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi. 3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumunda sunulan poster bildiri, KTÜ, Trabzon, Türkiye.
 8. Topu, F. B. & Göktaş, Y. (2009). İlköğretim BT öğretmenlerinin aldıkları eğitimle görev yaptıkları okullarda onlara yüklenen görev ve sorumlulukların karşılaştırılması. 3th International Computer & Instructıonal Technologies Symposium (pp.393-399). 7-9 Ekim, Trabzon, TURKEY. (Prof. Dr. Cevat Alkan Özel Ödüllü). http://bots2009.org (Prof. Dr. Cevat Alkan Özel Ödüllü / The best paper and presentation award of symposium).
 9. Telli, E., Küçük, S., Aydemir, M., Yıldırım, G., Arpacik, O., & Goktas, Y. (2010). Eğitim teknolojilerinde güncel eğilimler: türkiye kökenli araştırmalar. X. International Educational Technology Conference (pp.448-452). Istanbul, Turkey. <http://www.iet-c.net/publications/ietc2010-1.pdf
 10. Karataş, F. Ö., Göktaş, Y. & Bodner, G. M. (2010). An argument about nature of engineering (NOE) and placing the NOE into engineering education curriculum. Proceedings of Turkey’s vision 2023 conference series: International Engineering Education Conference, 4-6 November, Antalya,Turkiye. http://meuk10.atilim.edu.tr/docs/IEEC-conference-book.pdf
 11. Baydaş, Ö., Esgice, M., Kalafat, Ö., Kayalı, B., & Göktaş, Y. (2011). Etkileşimli tahtaların öğretim yöntemlerine etkisi. 5. International Computer and Instructional Technologies Syposium, 22-24 Eylül 2011, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye.
 12. Küfrevioğlu, R., Baydaş, Ö., & Göktaş, Y. (2011). Proje ve beceri yarışmalarında hedeflenen kazanımlar, katılımcıların bu süreçte karşılaştığı zorluklar ve öneriler. 5. International Computer and Instructional Technologies Syposium, 22-24 Eylül 2011, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye.
 13. Çoban, M., Yıldırım, Ö., & Göktaş, Y. (2011). Eğitsel oyunların tasarlanmasında kullanılan oyun motorlarının değerlendirilmesi. 5. International Computer and Instructional Technologies Syposium, 22-24 Eylül 2011, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye.
 14. Topu, P., & Göktaş, Y. (2011). Öğretimsel videoların temel bilgisayar derslerinde kullanımına yönelik öğretmen adaylarının görüşleri. 5. International Computer and Instructional Technologies Syposium, 22-24 Eylül 2011, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye.
 15. Doğan, D., Küfrevioğlu, R., Reisoğlu, R., & Göktaş, Y. (2011). Sanal dünyaların eğitim için kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi. 5. International Computer and Instructional Technologies Syposium, 22-24 Eylül 2011, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye.
 16. Kalafat, Ö., & Göktaş, Y.  (2011). Sosyal ağların yükseköğretimde kullanımı: Gümüşhane Üniversitesi Örneği. 5. International Computer and Instructional Technologies Syposium, 22-24 Eylül 2011, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye.
 17. Turan, Z., & Göktaş, Y. (2011). Üniversite öğrencileri neden facebook kullanmıyor? 5. International Computer and Instructional Technologies Syposium, 22-24 Eylül 2011, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye.
 18. Demirel, T., Baydaş, Ö., Yılmaz, R., Göktaş, Y. (2012). Proje ve beceri yarışmalarında Katılımcıların karşılaştığı zorluklar. 6. International Computer & Instructional Technologies Syposium, 4-6 Ekim 2012, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep. Türkiye.
 19. Yilmaz, R., Topu, F. B., Çoban, M., & Goktas, Y. (2012). 3 boyutlu sanal dünyalarda motivasyon: Opensim örneği. 6. International Computer & Instructional Technologies Syposium, 4-6 Ekim 2012, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep. Türkiye.
 20.  Arpacık, Ö., Kurşun, E., & Göktaş, Y. (2012, Ekim). Zihinsel engelli öğrencilerin eğitiminde yardımcı teknolojiler: 2007- 2011 dönemi makalelerin içerik analizi. 6th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Gaziantep. (Prof. Dr. Cevat Alkan Özel Ödüllü / The best paper and presentation award of symposium).
 21. Küçük, S., Aydemir M., & Göktaş, Y. (2012). Hareket temelli işlemler teknolojisinin eğitime muhtemel katkıları. 3. Uluslararası Eğitimde Yeni Eğilimler ve Yansımaları Konferansı Bildirileri içinde (ss. 2287-2293). Antalya, Türkiye.
 22. Baydaş, Ö., Gedik. N., & Goktas, Y. (2012). İlköğretim okullarındaki öğretmenlerin bilişim teknolojilerini kullanma durumu. IV. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi, 4-7 Mayıs 2012, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 23. Yıldırım G., Aydemir M., Küçük, S.,Arpacık Ö., & Göktaş, Y. (2012). 2007-2011 yılları arasında eğitim teknolojisi araştırmalarındaki eğilimler. IV. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildirileri içinde(ss. 386-393). 4-7 Mayıs 2012, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 24. Aydemir, M., Kufrevioglu, R., Karaman, S., & Goktas, Y. (2012). 3 Boyutlu Sanal Ortamlarda Sosyal Buradalık Algısı. 4. Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi, 4-7 Mayıs 2012, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 25. Kufrevioglu, R. M., Topu, F. B., Çoban, M., & Göktaş, Y. (2012). 3 boyutlu sanal dünyalarda buradalık ve sosyal buradalık. IV. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, 4-7 Mayıs 2012, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 26. Yılmaz, R., Topu, F. B., Çoban, M., & Göktaş, Y. (2012). 3 Boyutlu sanal dünyalarda motivasyon: Opensim örneği. 6. International Computer and Instructional Technologies Syposium, 4-6 Ekim 2012, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye.
 27. Yilmaz, R.M., Topu, F.B., & Goktas, Y. (2013, Nisan). Üç boyutlu sanal dünyada Atatürk Üniversitesi sanal kampüsünün geliştirilme süreci. U. Demiray, Z. Kaya, & I. Istıfcı (Eds.). The proceedings of the Fourth International Conference on New Trends in Education and Their Implications. Antalya, Türkiye.
 28. Küçük, S., Göktaş, Y. (2013). Tıp Eğitiminde Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları. 1. Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (1st International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium). 26-28 Haziran, Trabzon, Türkiye.
 29. Çoban, M., Aslan, A., Karakuş, T., Göktaş, Y. (2013). Türkiye’deki Kullanıcıların Dijital Oyun Tercihinde Oyundaki Kültürel Unsurların Etkisi. 1. Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (1st International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium). 26-28 Haziran, Trabzon, Türkiye.
 30. Göksu, İ.,Volkan, Ö.K., Çakır, R., Göktaş, Y. (2013). Türkiye’de Öğretim Tasarımı Modelleriyle İlgili Yapılmış Çalışmalar. 1. Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (1st International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium). 26-28 Haziran, Trabzon, Türkiye.
 31. Baydaş, Ö., Yılmaz, R., Reisoğlu, İ., Göktaş, Y. (2013). İlköğretim Öğrencilerinin 3B Sanal Ortamda Kış Sporlarını Öğrenmeye Yönelik Tutumları. 1. Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (1st International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium). 26-28 Haziran, Trabzon, Türkiye.
 32. Demirel, T., Göktaş, Y. (2013). İşitme Engelli Öğrencilerin Eğitiminde Yardımcı Teknolojiler: 2003-2013 Dönemi Makalelerin İçerik Analizi. 1. Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (1st International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium). 26-28 Haziran, Trabzon, Türkiye.
 33. Arpacık, Ö., Kurşun, E., & Göktaş, Y. (2013). Zihinsel Engelli Öğrencilere Yönelik Etkileşimli Tahtalara Uygun İçerik Geliştirme Deneyimi: Bir Durum Çalışması. 1. Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (1st International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium). 26-28 Haziran, Trabzon, Türkiye.
 34. Turan, Z., & Göktaş, Y. (2013). How Should Student-Teacher Interaction Be in Social Media? 7. International Computer and Instructional Technologies Syposium, 6-8 Haziran 2013, Atatürk Üniversity, Erzurum, Türkiye.
 35. Özgüngördü, G., Aydın, M., Küçük, S. & Göktaş, Y. (2014, Eylül). Okul öncesi öğrencilere psikomotor becerilerin öğretiminde fiziksel etkileşimli oyunların kullanılması. 8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumunda sunulan sözlü bildiri, Trakya Üniversitesi, Edirne, Türkiye.  
 36. Yıldırım, Ö., Baydaş, Ö., & Göktaş, Y. (2014, Eylül). Fatih projesi kapsamında dağıtılan tablet bilgisayar ve e-kitapların kullanım durumları. 8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Trakya Üniversitesi, Edirne, Türkiye.
 37. Taş, N., Baydaş, Ö., & Göktaş, Y. (2014, Eylül). Lise öğrencilerinin tablet bilgisayar kullanımına yönelik tutumları. 8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Trakya Üniversitesi, Edirne, Türkiye.
 38. Topu, F. B.& Goktas, Y. (2014, Nisan). Okul öncesi eğitimine yönelik 3 boyutlu eğitsel animasyon geliştirme ve değerlendirme süreci. I st International Eurasian Educational Research Congress, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 39. Reisoğlu, İ., Yilmaz, R., Çoban, M.,Topu, F. B., & Goktas, Y. (2014, Mayıs). Üç boyutlu sanal dünyalardaki farklı çoklu ortamların arcs modeli açısından incelenmesi. 2nd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Anadolu Üniversitesi, Afyon, Türkiye.
 40. Topu, F. B. & Goktas, Y. (2014, Mayıs). 3 boyutlu eğitsel animasyonların okul öncesi eğitiminde kullanımına yönelik öğretmen görüşleri. 2nd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Anadolu Üniversitesi, Afyon, Türkiye.
 41. Kılıç, Ş., Köse, E., Topu, F. B. & Goktas, Y. (2014, Eylül). Simülasyonların ilköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji derslerindeki akademik başarılarına ve motivasyonlarına etkisi. 8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Trakya Üniversitesi, Edirne, Türkiye.
 42. Topuz, A. C., Yıldırım, Ö., Topu, F. B. & Goktas, Y. (2014, Eylül). Öğrenme teorileri üzerine inşa edilen web 2.0 uygulamalarının incelenmesi. 8th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Trakya Üniversitesi, Edirne,  Türkiye.
 43. Demirel, T., Göktaş, Y. (2014). İşitme Engelliler Eğitiminde Karşılaşılan Zorluklar Ve Çözüm Önerileri: Erzurum Örneği. I. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi  (IthEurasian Educational Research Congress). 24-26 Nisan, İstanbul, Türkiye.
 44. Avinç, Z., Kara, A., Turan, Z. & Goktas. Y. (2014, Eylül). Oyunlaştırma stratejilerinin ders içerisinde kullanımına ilişkin öğrenci görüşleri. 8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Trakya Üniversitesi, Edirne, Türkiye.
 45. Turan, Z. & Goktas. Y. (2014, Eylül). Ters-Yüz sınıf yönteminin kullanımında dikkat edilmesi gereken unsurlar. 8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Trakya Üniversitesi, Edirne, Türkiye.
 46. Özkan, A., Kaba, S., Arpacık, Ö. & Goktas. Y. (2014, Eylül). Öğrenme-öğretme aracı olarak e-kitap kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına etkisi. 8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Trakya Üniversitesi, Edirne, Türkiye.
 47. Çevik, G, Gündüz, A. Yılmaz, R.M. & Göktaş, Y. (2014, Eylül). Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Tarih Dersinde Kullanılmasının Öğrenci Motivasyonuna Etkisinin İncelenmesi. 8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumunda sunulan sözlü bildiri, Trakya Üniversitesi, Edirne, Türkiye. 
 48. Reisoğlu, İ., Yılmaz, R., Çoban, M., Topu, F. B., & Göktaş.  Y. (2014). Üç boyutlu sanal dünyalardaki farklı       çoklu   ortamların     ARCS  modeli         açısından incelenmesi. Paper presented at 2ndInternational Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, Eskişehir, Türkiye.
 49. Koçak, Ö., Yılmaz, T. K., & Göktaş. Y. (2014). Sanal Dünyalarda Kullanılan Öğretim Stratejileri, Yöntemleri ve Teknikleri. 2nd International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Türkiye.
 50. Aydın, A., Usanmaz, B., Göktaş, Y. (2016, Ekim). Eğitimde “Nesnelerin İnterneti” Temelli Uygulamalara Örnekler. 4. Ulusal Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu’nda sunulan bildiri, Elazığ. Özet http://www.ittes2016.org/up/belge/37/ittes2016-abstractproceedings-27aralik-revised-v.pdf adresinden edinilmiştir.
 51. Yürük, S. E., Bilici, S., Küçük, S. & Göktaş, Y. (2016). Eğitim Teknolojileri Doktora Tezlerinin Giriş Bölümlerinin Tür Odaklı Karşılaştırılması: Türkiye ve ABD. 4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES2016), 6-8 Ekim 2016, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye.
 52. Reisoğlu, İ. & Göktaş, Y. (2016). 3B Sanal Öğrenme Ortamlarında Öğretimsel, Sosyal ve Bilişsel Buradalığı Etkileyen Faktörler. 4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES2016), 6-8 Ekim 2016, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye.
 53. Koçak, Ö. & Göktaş, Y. (2016). Okul Öncesi Eğitimde Kullanılmak Üzere Bir Çizgi Film Geliştirme Süreci. X. International Computer and Instructional Technologies Symposium Paper Abstracts (pp.126). Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize, Türkiye. https://erdogan.edu.tr/icits2016/files/ozet.pdf
 54. Reisoglu, İ., Göktas, Y. (2016). Öğretmen Adaylarının Problemli Mobil Kullanımı. 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumunda sunulan bildiri. 16-19 Mayıs, Rize.
 55. Türkan, A., Ağcakale, Y., Bingöl, İ.,  Yilmaz, R. M., & Goktas, Y. (2016). Fen Öğretiminde Eğitsel Çizgi Film Uygulaması: İlköğretim Öğrencilerinin Akademik Başarı Düzeyleri ve Tutumları. X. International Computer and Instructional Technologies Symposium Paper Abstracts (pp.126). Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize, Türkiye.  https://erdogan.edu.tr/icits2016/uploads/program.pdf
 56. Gündüz, A., Gündüzalp, C., Koçak, Ö. & Göktaş, Y. (2017). Eğitim Teknolojileri Tezlerinde Yöntemsel ve İstatistiksel Eğilimler. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu’nda sunulan bildiri, Malatya. http://icits2017.inonu.edu.tr/papers/ICITS2017-AbstractBook-Updated26Dec2017.pdf
 57. Kazez, H., Durdu, L. & Göktaş, Y. (Mayıs, 2017). Sputnik Sonrası Amerikan Eğitim Reformlarının Değerlendirilmesi. [Öz.] 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (ICITS 2017), İnönü Üniversitesi, Malatya. http://icits2017.inonu.edu.tr/dosya/1494501979054289100.pdf 
 58. Bayrak, M., Karabey, S., Çağıltay, N., & Göktaş, Y. (2017).  Tez Çalışmalarında Etkili Tartışma Bölümü Yazma: Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Karşılaştırması [Öz]. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumunda sunulan bildiri, İnönü Üniversitesi, Malatya. http://icits2017.inonu.edu.tr/papers/ICITS2017-AbstractBook-Updated26Dec2017.pdf 
 59. Çağıltay, K., Göktaş, Y., Koçak, H.D., Yantaç, C., & Yiğit, T. (2017). Öğretim Teknolojilerinin Geleceği (Çağrılı Bildiri). 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumunda sunulan bildiri, İnönü Üniversitesi, Malatya. http://icits2017.inonu.edu.tr/papers/ICITS2017-AbstractBook-Updated26Dec2017.pdf
 60. Koçak, Ö. & Göktaş, Y. (2017). An overview for the influence of web based learning environments on academic success: A Meta-Analysis. 26. International Conference of Educational Science. Antalya, Türkiye. http://2017.ices-uebk.org/dosyalar/files/ices2017ozetkitabi_v1.pdf
 61. Göktaş, Y. (2017). Makaleler neden reddedilir? [Davetli konuşmacı] 26. International Conference of Educational Science. Antalya, Türkiye.
 62. Göktaş, Y. & Baydas, Ö. (2017). The differences between prospective teachers’ acceptances of using technology in the future classes by their departments. 9th International Conference for Theory and Practice in Education. 26-27 November 2017, Budapest, Hungary. http://www.irisro.org/9thEducConf2017programme-abstracts.pdf
 63. Bayram, S., Şimşek, N., Seferoğlu, S., & Göktaş, Y. (2017). The Future of CEIT. 5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium – ITTES 2017 – 11-13 Ekim 2017, İzmir, Türkiye. http://www.ittes2017.org/ITTES2017
 64. Turan, Z., Durdu, L., & Göktaş, Y. (2017). Üniversite öğrencilerinin bakış açısıyla sosyal ağlarda öğretim elemanı – öğrenci etkileşimini etkileyen temel faktörler. 5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, İzmir, TURKEY.
 65. Çoban, M. & Göktaş, Y. (2017). İlkokul Öğrencilerine Depremden Korunma Yollarını Öğretmek İçin Geliştirilen Üç Boyutlu Deprem Oyununun Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi. II. International Academicresearch Congress
 66. Çoban, M. & Göktaş, Y. (2017). İlkokul Öğrencilerine Depremden Korunma Yollarını Öğretmek İçin Geliştirilen Üç Boyutlu Deprem Oyununun Öğrencilerin Öğrenme Motivasyonlarına Etkisi. II. International Academic Research Congress.
 67. Koçak, Ö. & Göktaş, Y. (2018). Televizyon ve çizgi film: Okul öncesi çocukların ve ebeveynlerinin izleme alışkanlıkları. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya. Erişim adresi:https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/ICES-UEBK-TamMetin.pdf
 68. Tan, S. S., Koçak, Ö., ve Göktaş, Y. (2018, Aralık). Veri Madenciliği ile ÖSYM verileri kullanılarak akademik başarı tahmini. 2. Uluslararası Uzaktan Öğrenme ve Yenilikçi Eğitim Teknolojileri Konferansı bildiriler kitabı içinde(ss. 95-104). Ankara:    Başkent Üniversitesi http://dilet.baskent.edu.tr/wp-content/uploads/DILET2018-Proceedings-Book-1.pdf
 69. Merzifonluoğlu, A., Yüce, A. E., Ersoy, H., ve Göktaş, Y. (2018, Aralık). Self-directed language learning through a mobile application: Duolingo. 2. Uluslararası Uzaktan Öğrenme ve Yenilikçi Eğitim Teknolojileri Konferansı bildiriler kitabı içinde (ss. 114-126). Ankara: Başkent Üniversitesi http://dilet.baskent.edu.tr/wp-content/uploads/DILET2018-Proceedings-Book-1.pdf
 70. Hasançebi, M., Yavuz, M., Gündüz, A., Tan, S.S., ve Göktaş, Y. (2018, Aralık). Türkiye’deki sanal gerçeklik tezlerinin incelenmesi. 2. Uluslararası Uzaktan Öğrenme ve Yenilikçi Eğitim Teknolojileri Konferansı bildiriler kitabı içinde (ss. 139-149). Ankara: Başkent Üniversitesi http://dilet.baskent.edu.tr/wp-content/uploads/DILET2018-Proceedings-Book-1.pdf
 71. Aydin A. & Goktas, Y. (2018, September). The fields used in internet of things in education. Education Conference (EDUCCON)2018, 27 – 28 September, 2018, Ankara Universty, Ankara, Turkey. http://educcon.org
 72. Gündüz, M., Kalafat, Ö.,Reisoğlu, İ. & Göktaş, Y. (2018, Nisan)  Akademik Başarıya Odaklanan Çalışmaların İçerik Analizi.  27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya http://ices-uebk.org/dosyalar/files/ices2018_ozetler.pdf
 73. Gündüz, A., Koçak, M. & Göktaş, Y. (2018, Nisan). Zihinsel Döndürme Becerisinin Cinsiyet ve Sınıf Seviyesine Göre Değişiminin İncelenmesi [ÖZ]. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresinde sunulan bildiri, Atatürk Üniversitesi, Antalya. Erişim adresi: http://ices-uebk.org/dosyalar/files/ices2018_ozetler.pdf
 74. Koçak, Ö., Gündüz, A., & Göktaş, Y. (2018). Meta analizlere göre akademik başarıyı neler etkiler?. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya. Erişim adresi: http://ices-uebk.org/dosyalar/files/ices2018_ozetler.pdf
 75. Kokoç, M. & Göktaş, Y. (2018, Mayıs). Teknolojik gelişmeler çerçevesinde teknoloji bağımlılığının evrimi: Yeni eğilimler. [Öz]. 12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumunda sunulan bildiri, Ege Üniversitesi, İzmir. Erişim adresi: http://icits2018.egebote.org/assets/program-v0.pdf