Prof. Dr. Yüksel GÖKTAŞ

Verilen Dersler

Doktora

Proje Geliştirme ve Yönetimi
Akademik Yazım
Öğretim Teknolojilerinde Temel Kavramlar

Yüksek Lisans

Öğretim Teknolojilerinde Yeni Eğilimler ve Yaklaşımlar
Eğitim Bilimlerinde Temel Araştırma Yöntemleri

Lisans

İnsan Bilgisayar Etkileşimi
Proje Geliştirme ve Yönetimi
3B Materyallerin Tasarlanması ve Geliştirilmesi
Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı
Öğretim Yöntemleri
Öğretim Tasarımı
Bilgisayar Ağları