Prof. Dr. Yüksel GÖKTAŞ

Yönetilen Lisans Üstü Çalışmalar

No Tezin Adı/Konusu Öğrencinin Adı Yılı Türü Yeri
T18 Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Bağlılık Düzeylerinin Akıllı Telefon Bağımlılıkları, Özyeterlik ve Özdüzenleme Becerileri ile İlişkisinin Modellenmesi Kokoç, M. 2019 Doktora Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
T17 Sağlık Alanındaki Öğretim Üyelerine Verilen Teknolojik ve Pedegojik Eğitimlerin İncelenmesi Kara, İ. 2019 YL Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
T16 Eğitim ortamlarındaki fiziksel değişkenlerin nesnelerin interneti uygulaması kullanılarak öğrenciler üzerindeki etkisinin incelenmesi Aydın, A. 2017 YL Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
T15 Üç Boyutlu Oyunla Yapılan Deprem Eğitimnin İlkokul Öğrencilerinin Akademik Başarıları ile Motivasyonlarına Etkisi ve Öğrencilerin Görüşleri Çoban, M. 2017 Doktora Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
T14 Üç Boyutlu Çizgi Filmlerin Okul Öncesi Çocukların Mekânda Konumla İlgili Kavram Gelişimine Etkisi Koçak, Ö. 2016 Doktora Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
T13 3B Sanal Ortamdaki Rehberli ve Rehbersiz Öğrenmenin Öğrenci Meşguliyeti ve Başarısına Etkisi Topu, F. B. 2015 Doktora Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
T12 Fen Bilgisi Bölümü Öğretmen Adaylarının 3 Boyutlu Sanal Ortamlardaki Etkileşim Düzeyleri, Uzamsal Yetenekleri Ve Başarıları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Günay, F. 2015 YL Tezi Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
T11 Ters-Yüz Sınıf Yönteminin Değerlendirilmesi ve Akademik Başarı, Bilişsel Yük ve Motivasyona Etkisinin İncelenmesi Turan, Z. 2015 Doktora Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
T10 Öğretmen Adaylarının Gelecekteki Derslerinde Bilişim  Teknolojilerini Kullanma Niyetlerini Belirlemeye Yönelik Bir Model Önerisi Baydaş, Ö. 2015 Doktora Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
T9 Mobil Artırılmış Gerçeklikle Anatomi Öğreniminin Tıp Öğrencilerinin Akademik Başarıları ile Bilişsel Yüklerine Etkisi ve Öğrencilerin Uygulamaya Yönelik Görüşleri Küçük, S. 2015 Doktora Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
T8 Artırılmış Gerçeklik Teknolojisiyle
3 Boyutlu Hikâye Canlandırmanın Hikâye Kurgulama Becerisine Ve Yaratıcılığa Etkisi
Yilmaz, R. 2014 Doktora Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
T7 Zihinsel Engelli Öğrencilere Yönelik Çoklu Ortam Materyallerinin Geliştirme Süreci ve Kullanımının Öğretmenlere ve Öğrencilere Etkisi Arpacık, Ö. 2014 Doktora Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
T6 3B Sanal Öğrenme Ortamlarında Öğretimsel, Sosyal ve Bilişsel Buradalık Reisoğlu, İ. 2014 Doktora Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
T5 3B Open Simülatör Ortamında ARCS Motivasyon Modeline Göre Tasarım Yapan Öğretim Tasarımcısı Adaylarının Görüş ve Deneyimleri: Bir Durum Çalışması Çoban, M. 2012 YL Tezi Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
T4 Öğretmenlerin LCD Panelli Etkileşimli Tahtalar Hakkındaki Hizmet İçi Eğitim Sonrası Görüşleri Bayrak, G. 2012 YL Tezi Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
T3 Öğretim Elemanlarının ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri Işığında Matematik Öğretiminde Geogebra Kullanımı Baydaş, Ö. 2010 YL Tezi Erzurum: Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
T2 Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Okullarındaki Rolleri, Beklentiler ve Karşılaşılan Problemler: Erzurum İli Örneği Topu, B. 2010 YL Tezi Erzurum: Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
T1 Blogların Öğretim Amaçlı Kullanımı Üzerine Öğretmen Adaylarının Görüşleri Demirel, T. 2010 YL Tezi Erzurum: Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü