Yazılan uluslararası ve ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

A1. Goktas, Y. & Aybat, B. O. (2006). Turkey’s education systems and policies regarding the integration of ICT: A case study from Istanbul. In Orey, M., Amiel, T., & Mc Clendon, J. (Eds.), The World Almanac of Educational Technologies. http://www.waet.uga.edu/wiki/index.php/Turkey
A2. Gedik, N., & Göktaş, Y. (2008). Öğretmenlik uygulaması [teaching practice]. İsmail Hakkı Demircioğlu (Editör) Aday Öğretmenler İçin Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması (s. 69-100). Ankara: Anı Yayıncılık.
A3. Çagıltay, K. & Göktaş, Y. (2013; 2016). Ögretim teknolojilerinin temelleri: Teoriler, araştırmalar, eğilimler. Ankara: PEGEM Akademi. ISBN:9786053644576
A4. Küçük, S., Yilmaz, R., Aydemir, M., Baydaş, Ö. & Göktaş, Y. (2013). Öğretim Teknolojileri Araştırmalarındaki Yöntemsel Eğilimler. Çağıltay, K. & Göktaş, Y. (Ed.). Öğretim Teknolojilerinin Temelleri: Teoriler, Araştırmalar, Eğilimler (s.261277). Ankara Turkey: PEGEM Akademi.
A5. Reisoğlu, İ., Kocaman, A., Gedik, N., Göktaş, Y. & Çağıltay, K. (2013). Öğretim Teknolojilerinin Türkiye Tarihine Bakış: 1920-1984 Dönemi. Çağıltay, K. & Göktaş, Y. (Ed.). Öğretim Teknolojilerinin Temelleri: Teoriler, Araştırmalar, Eğilimler (s.23-39). Ankara Turkey: PEGEM Akademi.
A6. Turan, Z., Yilmaz, R., Durdu, L., & Göktaş, Y. (2016). Öğretim teknolojilerinin tarihsel değişimi. Çağıltay, K. & Göktaş, Y. (Ed.). Öğretim Teknolojilerinin Temelleri: Teoriler, Araştırmalar, Eğilimler. Ankara Turkey: PEGEM Akademi.
A7. Fiş-Erümit, S., Gedik, N. & Goktas, Y. (2016). Türkiye’ de öğretim teknolojilerinin gelişimi: 1984-2012. Çağıltay, K. & Göktaş, Y. (Ed.). Öğretim Teknolojilerinin Temelleri: Teoriler, Araştırmalar, Eğilimler. Ankara Turkey: PEGEM Akademi.
A8. Koçak, Ö. & Göktaş, Y. (2017). Çevrimiçi teknolojilerle desteklenen geleneksel öğrenme ortamlarının akademik başarı üzerindeki etkisine genel bakış: Meta analiz. Ö. Demirel ve S. Dinçer (Eds.), Küreselleşen Dünyada Eğitim (s. 723-732). Ankara: PEGEM Akademi Yayıncılık
A9. Cresswell, J. W. (2017). Karma yöntem araştırmalarına giriş (Çev. Ed. M. Sözbilir). Ankara: PEGEM Akademi [Y. Göktaş tarafından 8 ve 10. bölümler çevrilmiştir].
A10. Göktaş, Y. (2017). 3 Boyutlu Sanal Dünyaların Eğitimde Kullanımı (Editör). Ankara: PEGEM Akademi. ISBN:9786053188094
A11. Reisoğlu, İ. & Göktaş, Y. (2017). 3B Sanal Öğrenme Ortamlarında Buradalık, Meşguliyet, Akış ve Uzamsal Beceriler. Y. Göktaş (Ed). 3 Boyutlu Sanal Dünyaların Eğitimde Kullanımı. Ankara: PEGEM Akademi. ISBN: 9786053188094
A12. Göktaş, Y. (2017). Ofis Uygulamaları (Editör). Atatürk Üniversitesi AÖF Yayınları. ISBN:9789754429596.
A13. Göktaş, Y. (2017). E - İçerik Arama – Bulma. Y. Göktaş (Ed), Ofis Uygulamaları. Atatürk Üniversitesi AÖF Yayınları. ISBN:978-975-442-959-6.
A14. Göktaş, Y. (2017). E - İçerik Seçme. Y. Göktaş (Ed), Ofis Uygulamaları. Atatürk Üniversitesi AÖF Yayınları. ISBN:978-975-442-959-6.
A15. Göktaş, Y. (2017). Çoklu Ortam Kuramları. B. Usanmaz (Ed). Çoklu Ortam Uygulamaları. Atatürk Üniversitesi AÖF Yayınları. ISBN:978-975-442-959-6.
A16. Göktaş, Y. (2017). Çoklu Ortam Tasarım İlkeleri. B. Usanmaz (Ed). Çoklu Ortam Uygulamaları. Atatürk Üniversitesi AÖF Yayınları. ISBN:978-975-442-959-6.
A17. Göktaş, Y. (2017). Çoklu Ortam Ürünlerini Hazırlama Süreci. B. Usanmaz (Ed). Çoklu Ortam Uygulamaları. Atatürk Üniversitesi AÖF Yayınları. ISBN:978-975-442959-6.
A18. Göktaş, Y. (2018). Grafik Tasarımı (Editör). Atatürk Üniversitesi AÖF Yayınları.
A19. Göktaş, Y. (2019). Öğrenme ve Öğretme Teknikleri (Editör). Atatürk Üniversitesi AÖF Yayınları.