Araştırma

Yönetilen Lisans Üstü Çalışmalar

2019
Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Doktora (Kokoç, M.)

Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Bağlılık Düzeylerinin Akıllı Telefon Bağımlılıkları, Özyeterlik ve Özdüzenleme Becerileri ile İlişkisinin Modellenmesi

2019
Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

YL (Kara, İ.)

Sağlık Alanındaki Öğretim Üyelerine Verilen Teknolojik ve Pedegojik Eğitimlerin İncelenmesi

2017
Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

YL (Aydın, A. )

Eğitim ortamlarındaki fiziksel değişkenlerin nesnelerin interneti uygulaması kullanılarak öğrenciler üzerindeki etkisinin incelenmesi

2017
Atatürk Üniversitesi

Doktora (Çoban, M. )

Üç Boyutlu Oyunla Yapılan Deprem Eğitimnin İlkokul Öğrencilerinin Akademik Başarıları ile Motivasyonlarına Etkisi ve Öğrencilerin Görüşleri

2016
Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Doktora (Koçak, Ö. )

Üç Boyutlu Çizgi Filmlerin Okul Öncesi Çocukların Mekânda Konumla İlgili Kavram Gelişimine Etkisi

2015
Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Doktora (Topu, F. B. )

3B Sanal Ortamdaki Rehberli ve Rehbersiz Öğrenmenin Öğrenci Meşguliyeti ve Başarısına Etkisi

2015
Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

YL (Günay, F. )

Fen Bilgisi Bölümü Öğretmen Adaylarının 3 Boyutlu Sanal Ortamlardaki Etkileşim Düzeyleri, Uzamsal Yetenekleri Ve Başarıları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

2015
Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Doktora(Turan, Z. )

Ters-Yüz Sınıf Yönteminin Değerlendirilmesi ve Akademik Başarı, Bilişsel Yük ve Motivasyona Etkisinin İncelenmesi

2015
Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Doktora(Baydaş, Ö. )

Öğretmen Adaylarının Gelecekteki Derslerinde Bilişim Teknolojilerini Kullanma Niyetlerini Belirlemeye Yönelik Bir Model Önerisi

2015
Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Doktora(Küçük, S.)

Mobil Artırılmış Gerçeklikle Anatomi Öğreniminin Tıp Öğrencilerinin Akademik Başarıları ile Bilişsel Yüklerine Etkisi ve Öğrencilerin Uygulamaya Yönelik Görüşleri

2014
Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Doktora(Yilmaz, R. )

Artırılmış Gerçeklik Teknolojisiyle 3 Boyutlu Hikâye Canlandırmanın Hikâye Kurgulama Becerisine Ve Yaratıcılığa Etkisi

2014
Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Doktora (Arpacık, Ö. )

Zihinsel Engelli Öğrencilere Yönelik Çoklu Ortam Materyallerinin Geliştirme Süreci ve Kullanımının Öğretmenlere ve Öğrencilere Etkisi

2014
Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Doktora(Reisoğlu, İ.)

3B Sanal Öğrenme Ortamlarında Öğretimsel, Sosyal ve Bilişsel Buradalık

2012
Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

YL (Çoban, M.)

3B Open Simülatör Ortamında ARCS Motivasyon Modeline Göre Tasarım Yapan Öğretim Tasarımcısı Adaylarının Görüş ve Deneyimleri: Bir Durum Çalışması

2012
Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

YL (Bayrak, G.)

Öğretmenlerin LCD Panelli Etkileşimli Tahtalar Hakkındaki Hizmet İçi Eğitim Sonrası Görüşleri

2012
Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

YL (Bayrak, G. )

Öğretim Elemanlarının ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri Işığında Matematik Öğretiminde Geogebra Kullanımı

2010
Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

YL (Baydaş, Ö)

Öğretim Elemanlarının ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri Işığında Matematik Öğretiminde Geogebra Kullanımı

2010
Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

YL (Topu, B. )

Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Okullarındaki Rolleri, Beklentiler ve Karşılaşılan Problemler: Erzurum İli Örneği

2010
Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

YL (Demirel, T.)

Blogların Öğretim Amaçlı Kullanımı Üzerine Öğretmen Adaylarının Görüşleri

Halen Danışmanlığını Yürüttüğü Öğrencileri

Yüksek Lisans

Saphaiat Alieva, Erdoğan İncesu, Meryem Saka

Doktora

Ali Gündüz, Cengiz Gündüzalp, Alp Eren Yüce, Ahmet Albayrak, Habibe Güneş, Abdülkerim Aydın, Sholpan Zhubanova, İsmail Kara, Halil İbrahim Mali

Proje Deneyimi

2019 Ekim-Dvm.
Erasmus+

Araştırmacı

Teaching in Higher education Effectively via Eye-tracking

Bütçesi:238.000 Euro 

2014 EylülAralık 2016
TÜBİTAK 1000- 114K489

Araştırmacı

Atatürk Üniversitesi’nde Akademisyenler Arasında Proje Kültürünün Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Bütçesi:185.480

2014 Aralık-2015 Aralık
Atatürk Üniversitesi BAP

Araştırmacı

Mobil Öğrenme Materyallerinin Tasarlanması ve Geliştirilmesi Süreci İle İlgili Öğretmen Adaylarının Görüşleri

Bütçesi:90.000

2014 Nisan –Ekim 2015
Atatürk Üniversitesi BAP

Yürütücü

Ters-Yüz Edilmiş Sınıflar Öğretim Yönteminin Öğretmen Eğitiminde Kullanılması ve Değerlendirilmesi

Bütçesi:15.000

2013 Ocak - Dvm.
Atatürk Üniversitesi BAP

Yürütücü

Zihinsel engelli öğrencilerin tablet bilgisayarı kullanarak sosyal yaşam becerilerinin geliştirilmesi 

Bütçesi:9.000

2013 Ocak - Dvm.
Atatürk Üniversitesi BAP

Yürütücü

Artırılmış gerçeklik teknolojisinin eğitimde kullanımı 

Bütçesi:9.000

2012 Nisan – 2014 Nisan
TÜBİTAK 1001111K516

Yürütücü

Kış sporlarına olan ilgi ve farkındalık üzerine 3 boyutlu sanal ve çoklu ortamlarin etkisi [Effects of 3D virtual and multimedia environment on interest and awareness of winter sports]

Bütçesi:223.000

2012-2014
Atatürk Üniversitesi BAP

Yürütücü

Etkileşimli Tahta Uygulamalarının Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminde Etkin Kullanımının Araştırılması

Bütcesi:20.000

2012 Şub. – 2012 Eylül
MEB - EĞİTEK

Danışman /Bölge Değ. Koordinatörü

FaTİH Projesi Pilot Çalışmaları Değerlendirme Ekibi

2011 Mart- 2011 Ağus.
Atatürk Üniversitesi BAP

Danışman /Hizmet İçi Eğitim Gelişt. Komisyonu

Atatürk Üniversitesi Sanal Kampüsünün Oluşturulması

Bütçesi:15.000

2011-Dvm.
Atatürk Üniversitesi BAP

Yürütücü

Atatürk Üniversitesi Blog Servisinin Kurularak Yaygınlaştırılması

Bütçesi:20.000

2011-2012
Eğitim Araştırmaları Geliştirme Dairesi Başkanlığı, MEB, ANKARA

Yürütücü

Bilişim teknolojilerinin ilköğretimde kullanımına yönelik sorunlar ve çözüm önerileri: 2005- 2011 karşılaştırmalı durum

2009-2010
Atatürk Üniversitesi BAP

Yürütücü

Blogların Bir Karma Öğrenme Ortamı Olarak Öğretmen Eğitimine Entegrasyonu

Bütçesi:20.000

2009-2010
Atatürk Üniversitesi BAP

Yürütücü

Türk Eğitim Teknolojileri Araştırmalarındaki Eğilimler

Bütçesi:63.000

2008-2009
TÜBİTAK 1007-KAMAG107G037

Araştırmacı

Kriminal Laboratuvar Hizm. Elekt. Performans Yönetimi Destekli Öğrenen Org. Yapılandırılması

2007-2008
Atatürk Üniversitesi BAP

Yürütücü

Öğretmen Eğitiminde Teknolojinin Etkin Kullanımı

Bütçesi:10.000

2005-2006
Purdue University

Araştırmacı

PBL LIMA Projesi (Dr. Peggy A. Ertmer ve Dr. Krista D. Glazevski’nin yürütücülüğünde Donna Jones, Anne OttenbreitLeftwich ve Kelly Collins ile birlikte çalışılmıştır)

2006-2007
Purdue University

Araştırmacı

Expert-Novice Projesi. (Dr. Peggy A. Ertmer, ve Dr. Donald A. Stepich yürütücülüğünde Cindy S. York, Ann Stickman, Xuemei (Lily) Wu ve Stacey Zurek ile birlikte çalışılmıştır.)

2005-2006
National Science Foundation (NS F) & Purdue University

Araştırmacı

Service Learning (Dr. Krista Glazevski ve William C. Oakes yürütücülüğünde Glen Coulthard ve Ann Stickman ile birlikte çalışılmıştır)

2004-2006
DPT-ODTÜ/BAP

Araştırmacı

Bilişim Teknolojilerinin Eğitim Fakültelerindeki Durumu (Doç. Dr. Zahide Yıldırım yürütücülüğünde çalışılmıştır.)