Tezler

B1. Goktas, Y. (2003). A Comparative Study between the European Union Countries’ and Turkey’s Education Systems Regarding the Integration of Information and Communication Technologies [Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’nin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Eğitim Sistemlerine Bütünleştirilmesi Açısından Karşılaştırmalı Bir Çalışma]. M.Sc. Thesis. Middle East Technical University, Ankara, TURKEY. Doç. Dr. Zahide Yıldırım’ın Danışmanlığında
B2. Goktas, Y. (2006). The Current Status of Information and Communication Technologies Integration into Schools of Teacher Education and K-12 in Turkey [Bilişim Teknolojilerinin Türkiye’deki Eğitim Fakülteleri ile İlk ve Orta Öğretim Okullarına Bütünleştirilmesinin Bugünkü Durumu]. Ph.D. Thesis. Middle East Technical University, Ankara, TURKEY (ODTÜ yılın tezi ödüllü- The best dissertation award of METU in 2006). Doç. Dr. Zahide Yıldırım ve Doç. Dr. Soner Yıldırım’ın Danışmanlığında