Category Archives: Makale

Eğitim Teknolojisi Araştırmalarında Araştırma Problemlerinin Belirlenmesini Etkileyen Unsurlar

Bahçekapılı, E., Bahçekapılı, T., Fiş-Erümit, S., Göktaş, Y., & Sözbilir, M. (2013). Eğitim teknolojisi araştırmalarında problemlerin belirlenme süreci [The factors affecting research problems definition in educational technology research]. Educational Sciences: Theory & Practice, 13(4), 2317-2335. http://www.edam.com.tr/kuyeb/pdf/tr/0f26231704b7339c975027b31bd9adf4lirtr.pdf Özet ve Tam Metin