All posts by yukselgoktas

Türkiye’de eğitim teknolojileri araştırmalarındaki eğilimler: 2000-2009 dönemi makalelerinin içerik analizi

Goktas, Y., Küçük, S., Aydemir, M., Telli, E., Arpacık, Ö., Yıldırım, G., & Reisoğlu, İ. (2012). Türkiye’de eğitim teknolojileri araştırmalarındaki eğilimler: 2000-2009 dönemi makalelerinin içerik analizi [Educational technology research trends in Turkey: A content analysis of the 2000-2009 decade]. Educational Sciences: Theory & Practice, 12(1),177-199. Özet ve Tam Metin

Facilitating Technology-Enhanced Problem-based Learning (PBL) in the Middle School Classroom: An Examination of How and Why Teachers Adapt.

Facilitating technology-enhanced problem-based learning(PBL) in the middle school classroom: An examination of how and why teachers adapt. Ertmer, P., Glazewski. K. D., Jones, D., Ottenbreit-Leftwich, A., Goktas, Y., Collins, K., & Kocaman, A. (2009). Facilitating technology-enhanced problem-based learning (PBL) in the middle school classroom: An examination of how and why teachers adapt. Journal of Interactive […]